Wrocław, Polska

Diagnoza osobowości w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii wykonywanie i interpretowanie diagnozy osobowości legalnymi i dostępnymi narzędziami psychometrycznymi.
Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Polityka Prywatności