Szczecin, Polska

Diagnostyka stóp - innowacyjne metody diagnostyczne oraz zaopatrzenie ortopedyczne

Język wykładowy: polski
Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Zaopatrzenie
Zaopatrzenie - wszystkie środki materiałowo-techniczne wykorzystywane do wyposażenia, wsparcia i utrzymania wojska. Z tym pojęciem wiąże się także termin:
Polityka Prywatności