Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

OCHRONA OSÓB (Bodyguard Basic Skills) – kurs międzynarodowy organizowany przez International Bodyguard Association

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
kurs międzynarodowy organizowany przez International Bodyguard Association. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu IBA osobom, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin.
Ochrona
ochrona, jako opieka

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Krakowie
kwspz_220x300_1.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka w Krakowie
Polityka Prywatności