Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Taktyka rozpoznania pirotechnicznego jednostek pływających oraz nabrzeży pod linią wody − dla pracowników ochrony osobistej z ukończonym kursem nurkowym (CMAS, PADI)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Taktyka
Taktyka (gr. taktiká ) – teoria i praktyka posługiwania się oddziałami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu. Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Wyższymi szczeblami sztuki wojennej są: sztuka operacyjna i strategia.
Taktyka
Taktyka – to nieprawa córka ojca Taktyka i matki Obłudy.
Autor: Alfred Aleksander Konar
Taktyka
Taktyka wojenna zależy od poziomu techniki wojennej.
Autor: Fryderyk Engels

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Krakowie
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
agh_pl_220_300.jpg
kwspz_220x300_1.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka w Krakowie
Polityka Prywatności