Poznań, Polska

Motywowanie - praktyczne wykorzystanie teorii motywacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cele

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu zatrzymanie potencjału, wiedzy i doświadczenia najlepszych pracowników.
Najnowsze badania potwierdzają, że motywowanie finansowe jest skuteczniejsze w krótszym okresie, ale na dłuższą metę nie buduje takiego utożsamienia się a firmą, jak atmosfera wyrażania uznania i doceniania jako element kultury danej organizacji.
Szkolenie odpowie na pytanie, jak oswoić teorię i sprawić, że pracownicy będą pracowali na miarę swoich możliwości, identyfikując się z celami firmy.
Szkolenie "Motywowanie pracowników" ma na celu przedstawienie sposobów i metod motywowania pracowników, a także podstaw tworzenia skutecznych i efektywnych systemów motywowania.

Polityka Prywatności