Poznań, Polska

Rekrutacja i selekcja pracowników

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi a także przećwiczenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji procesu rekrutacji i selekcji.

Korzyści dla Uczestników szkolenia

  • Uczestnicy zdobędą wiedzę i przećwiczą, jak profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji,
  • poznają szeroki wachlarz metod między innymi case studies, assessment center, próbki pracy w rekrutacji,
  • wzbogacą swój warsztat pracy o umiejętność wykorzystania testów psychologicznych,
  • będą mogli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji na wybrane stanowisko.
Polityka Prywatności