Poznań, Polska

Seksuologia rozwojowa dziecka do 7. roku życia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia online Studia online
Seksuologia
Seksuologia – dziedzina zajmująca się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami, relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata. W sferze seksuologii mieszczą się wszelkie aspekty płciowości człowieka. Ma charakter interdyscyplinarny. Dziedziny wiedzy, których jest częścią to antropologia, medycyna, psychologia, socjologia.

Kontakt:

ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. + 48 22 103 26 30
Polityka Prywatności