Poznań, Polska

Wybrane techniki Racjonalnej Terapii Zachowania służące samopomocy emocjonalnej

Język wykładowy: polski

Racjonalna Terapia Zachowania - RTZ (RationalBehaviorTheraphy RBT) wg Maxie C. Maultsby Jr. to nurt terapeutyczny wywodzący się z podejścia poznawczo - behawioralnego, które zalicza się to terapii krótkoterminowej dającej długotrwałe rezultaty.

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach.
Założenie to jest oparte na filozofii stoickiej. Czołowy jej przedstawiciel - Epiktet powiedział: "Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy".

Podstawą pracy terapeutycznej jest podejście oparte na współpracy, psychoedukacja, zdrowa debata z niezdrowymi przekonaniami, eksperymenty behawioralne oraz wykorzystywanie pracy z wyobrażeniami.

Terapeuci RTZ zwracają uwagę na sposób, w jaki ludzie tworzą cierpienie emocjonalne i różne zaburzenia poprzez irracjonalne myśli i niezdrowy dialog wewnętrzy.

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania. Klienci szybko odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób, które z racji wykonywanego zawodu zajmują się pomaganiem innym: psychologów, lekarzy, terapeutów oraz innych, zainteresowanych rozwojem osobistym I samopomocą.

Polityka Prywatności