Poznań, Polska

Zarządzanie stresem, emocjami, konfliktami i sytuacjami trudnymi w zespole

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności