województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zrozumieć kota: psychologiczne aspekty zachowań kotów w kontakcie z człowiekiem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne

Cele kształcenia:

Słuchacze zapoznają się z ewolucją kota i jej wpływem na zachowania wewnątrz i zewnątrz gatunkowe, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki kotów poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych. Poznają zasady prawidłowej komunikacji człowiek-kot i skutki nieprawidłowych relacji. Zapoznają się z podstawami zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom kotów w środowisku człowieka.

Adresaci:

Miłośnicy kotów, hodowcy, właściciele kotów, osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt, hobbiści behawioralni.

Polityka Prywatności