Poznań, Polska

Zrozumieć psa: psychologiczne aspekty zachowań psów w kontakcie z człowiekiem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne

Cele kształcenia:

Słuchacze zapoznają się z ewolucją psa i jej wpływem na zachowania wewnątrz i zewnątrz gatunkowe, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki psów poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych. Poznają zasady prawidłowej komunikacji człowiek-pies i skutki nieprawidłowych relacji. Zapoznają się z podstawami zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom psów w środowisku człeka.

Adresaci:

Miłośnicy psów, hodowcy, właściciele psów, osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt, hobbiści behawioralni.

Polityka Prywatności