Gdynia, Polska

Jak nawiązywać i utrzymywać efektywne relacje w biznesie?

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Relacje
Relacje − miesięcznik dla Polaków za granicą wydawany w języku polskim w Sztokholmie. Pierwszy numer ukazał się w roku 1987. Pismo wychodziło do roku 1990 jako kwartalnik, następnie wydawanie pisma zawieszono.
Polityka Prywatności