Chorzów, Polska

Działania artystyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej świadomego wykorzystania środków plastycznych oraz Nabycie wiedzy z zakresu podstaw w obszarze malarstwa, rysunku, rzeźby: kompozycja, proporcje, materia, struktura, światłocień.
Polityka Prywatności