Chorzów, Polska

Działania twórcze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem warsztatu jest poznanie siebie w zakresie motywacji i zakładanych w życiu celów do osiągnięcia oraz pogłębienie świadomości w obszarze wartości ważnych w życiu. Ważnym elementem wspólnych działań będzie kształcenie umiejętności działania poprzez sztukę do wyrażania siebie poprzez tradycyjne media, takie jak np. malarstwo i rzeźba, grafika i rysunek, a także nowe – jak na przykład książka artystyczna, czy film autorski trudny do zaszufladkowania.
Polityka Prywatności