Chorzów, Polska

Fototerapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Kurs zmierza do poznania i zgłębienia siebie. Celem jest doskonalenie siebie, zgłębianie sztuki patrzenia. Dzięki zajęciom wyzwolisz swoją twórczość i kreatywność i nauczysz się pozytywnie patrzeć na świat.
Polityka Prywatności