Chorzów, Polska

Muzykoterapia metoda Batii Strauss

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Zaproponowany kurs w praktyczny sposób ukazuje jak wprowadzać dzieci w świat muzyki klasycznej. Odpowiednio dobrane utwory Bacha, Griega, Bethowena czy Mozarta, w sposób łatwy i odpowiedni dla percepcji młodego człowieka, wprowadzają w zaczarowany świat, w którym dziecko może się bawić odkrywając jego tajemnice. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię muzyczną uczestników, kształcą umiejętność pracy w zespole, wrażliwość, wzbudzają ekspresję twórczą. Pozwalają odkrywać tajemnice tkwiące w muzyce.
Muzykoterapia
Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości; zob. też psychopatologia, dobrostan subiektywny). Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec (zob. ekstaza w religiach naturalnych). Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, medycyna, pedagogika, psychoterapia).
Muzykoterapia
Muzyka leczy mnie z depresji zręczniej od lekarza, bez dodatkowych cierpień i bez pieniężnego honorarium.
Autor: George Sand
Muzykoterapia
Znane jest zastosowanie muzyki w leczeniu schorzeń kardiologicznych, gastrologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych, immunologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, ginekologicznych czy pediatrycznych. Badania wykazały, że muzyka posiada właściwości terapeutyczne także w odniesieniu do pacjentów zmagających się z łuszczycą.
Autor: prof. Helena Wrona-Polańska
Muzykoterapia
Współczesna muzykoterapia rozszerza swój zasięg już nie tylko na wszystkie zakresy medycyny (psychoterapia muzyczna, neuromuzykoterapia, muzykoterapia somatyczna), lecz niemalże na wszelkie dziedziny humanistyczne, a także niektóre ścisłe, budząc zainteresowanie różnych środowisk i stając się częścią szerokiej debaty naukowej i ogólnokulturowej. Do udziału w niej zapraszani są biolodzy, fizycy i antropolodzy kulturowi, filozofowie, oprócz przedstawicieli tak oczywistych dla muzykoterapii profesji jak muzykologia, psychologia czy pedagogika.
Autor: dr Elżbieta Galińska
Polityka Prywatności