Chorzów, Polska

Strumieniowa organizacja według Lean Management

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Metodologia Lean Managemet znana jest na świecie już od kilkudziesięciu lat. Skupia się i optymalizuje tzw. „wartości dodanej” co oznacza redukcję kosztów własnych ponoszonych przez organizacje biznesowe wg Lean Management. Koncepcję tą zapoczątkowała firma Toyota kładąc nacisk na relacje z Klientami i Dostawcami, traktując ich jako zintegrowany element Łańcucha Dostaw nazwany później jako Value Stream – strumień wartości. GWSP Chorzów postanowiło stworzyć kurs Strumieniowej organizacji wg Lean Management. Kurs dedykowany jest do: specjalistów ds. procesów projekt managerów kierowników średniego i operacyjnego szczebla zarządzania inżynierów i analityków procesów pełnomocników ds. jakości osób dedykowanych do usprawnień i zarządzania procesami specjalistów odpowiadających za wdrożenia programów jakościowych studenci wydziałów Zarządzania firmą, Zarządzania biznesem, Zarządzania procesami, zarządzania projektem i pochodne osób pragnących zaznajomić się z metodologią usprawnień procesowych
Lean management
Lean management, zwyczajowo lean (pol. szczupłe zarządzanie) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności