Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
W ramach kursu szczegółowo przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i jej wykorzystania w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych, a także omówione zostaną przestępstwa komputerowe zawarte w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, gdzie zdefiniowane zostały czyny zabronione przeciwko ochronie informacji. Główny nacisk szkolenia położony będzie na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy nośników cyfrowych, a także uzyskiwania informacji o nadużyciach dokonywanych w sieci Internet. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy ćwiczyć będą wykonywanie kopii binarnych, wyszukiwanie danych na dyskach oraz odzysk danych. Dodatkowo zostanie przedstawiona problematyka przydatności dowodowej zapisów z monitoringu przemysłowego, a w ramach warsztatów uczestnicy poznają darmowe narzędzia do uwydatniania i prostej obróbki zapisów z monitoringu przemysłowego.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności