Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit. Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg ISO 9001:2008.
Polityka Prywatności