województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Etyka w biznesie - "Dress code w pracy"

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.
Autor: Søren Kierkegaard
Etyka
Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.
Autor: Stefan Pacek
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Polityka Prywatności