Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Komunikacja i budowanie zespołów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników związanych z komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz efektywną i skuteczną współpracą w zespole poprzez zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania efektywnych zespołów, nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją oraz ukształtowanie postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami zespołu. Skuteczna komunikacja jest jednym z elementów niezbędnych do efektywnej pracy zespołu. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu projektu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności