Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Kurs wychowawców i kierowników kolonijnych (w formie warsztatów)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ukończenie kursu daje uprawnienie wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania (DZ.U. 1997 nr 12 poz. 67).
Polityka Prywatności