Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Nowy nadzór pedagogiczny a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel kursu: - przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji w placówce wg nowych wymogów rozporządzenia - uświadomienie znaczenia systematycznej ewaluacji pracy placówki - analiza wymagań stawianych placówce - znajomość narzędzi badawczych użytecznych w pomiarze poszczególnych wymagań - kształtowani umiejętności planowania ewaluacji wewnętrznej
Polityka Prywatności