Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych - warsztaty praktyczne

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Planowanie
Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Zróżnicowanie horyzontu czasu, do którego odnosi się planowanie, a w związku z tym możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania prowadzą do wyróżnienia planowania strategicznego (długoterminowego) oraz planowania operatywnego (krótkoterminowego).
Polityka Prywatności