Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenia i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i wykorzystania tych badań w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych. Omówiony zostanie katalog przestępstw komputerowych opisanych w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, a także inne czyny związane z wykorzystaniem informatyki w procederze przestępczym. W ramach szkolenia zostanie przedstawiony schemat badań informatycznych dla analiz dotyczących przestępstw hackingu, uzyskania dostępu do systemu komputerowego, podsłuchu komputerowego, naruszenia integralności danych, dywersji informatycznej, zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej. Szkolenie obejmuje także warsztaty praktyczne z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych oraz poprawnego wykonania protokołów z tych czynności.
Polityka Prywatności