Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo

Język wykładowy: polski
Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi programami CAT (Computer Aided Translation) pozwalającymi w wielu aspektach przyspieszyć, ułatwić i usprawnić pracę tłumacza pisemnego. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności będące niezbędnym narzędziem w pracy tłumacza na profesjonalnym poziomie oraz przyczyniającą się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Szkolenie będzie obejmować ćwiczenia praktyczne z użyciem programów CAT poprzedzone wstępem dotyczącym rzeczywistych korzyści płynących z wykorzystywania oprogramowania tego typu - m.in. szybkość, wygoda, utrzymanie jednolitości tekstu, mniejsze ryzyko błędu. Poza zapoznaniem się z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami oprogramowania CAT przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące współpracy z biurami tłumaczeń i klientami bezpośrednimi. Zajęcia zostaną uzupełnione ćwiczeniami z użyciem innych programów wspomagających pracę tłumacza.
Tłumaczenie
tłumaczenie językowe
Tłumaczenie
(…) przywilejem tłumaczenia jest możliwość ponawiania go na przestrzeni stuleci, aby tworzyć książki wedle aktualnej mody.
Autor: Charles Sorel, Bibliothéque française, Paryż 1664, s. 216.
Tłumaczenie
No tak. Same rymy męskie. Maria ćwiczyła już dla własnej przyjemności tłumaczenia z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, przy czym dokonała odkrycia: z rymami męskimi, czyli jednosylabowymi, wcale w języku polskim nie jest tak źle – pod jednym warunkiem: że pisze się coś śmiesznego. Jeśli chcemy być poważni, natychmiast zaczynają się schody.
Niektórzy tłumacze nie zwracali uwagi na takie drobiazgi i zmieniali akcenty w wierszach na polskie, ale przecież nie można zmienić akcentów w piosence, bo onaż się nie da zaśpiewać!
Autor: Monika Szwaja, Gosposia prawie do wszystkiego
Tłumaczenie
Przekład jest najintymniejszym aktem czytania.
Autor: Gayatri Chakravorty Spivak, Polityka przekładu w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red.P. Bukowski, M. Heydel, wyd. Znak, Kraków 2009, s. 406.
Polityka Prywatności