Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie imprezą masową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Zapoznanie uczestników ze znajomością najważniejszych kwestii niezbędnych przy organizacji imprez masowych tj. regulacje prawne, wymogi formalne, możliwe zagrożenia i niebezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych, psychospołeczne podstawy zachowania widowni.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności