Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Język wykładowy: polski
Cel kursu: - Zapoznanie się z nowym podejściem do systemu informacji oświatowej - Poznanie celu znowelizowanej ustawy o SIO - Zdobycie wiedzy na temat informacji, jakie będą przetwarzane w systemie - Nabędzie wiedzę z zasad funkcjonowania SIO - Uzyska informacje na temat terminów, których muszą przestrzegać użytkownicy SIO - Nabędzie wiedzę na temat odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za raporty SIO - Nabędzie wiedzę na temat przepisów przejściowych
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności