Gdańsk, Polska

Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Rozwój
biologia rozwoju
Polityka Prywatności