Gdańsk, Polska

Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego.

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności