Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

SYMFONIA HANDEL – warsztaty komputerowe 2018

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.
Autor: Napoleon Bonaparte
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Handel
(...) żaden stan nie zna się lepiej na sprawach światowych, monarchii i zarządzaniu pieniędzmi, od których zależą wszystkie światowe państwa, niż jest do tego odpowiedni, potrafi pomóc i doradzić dobry i uczony kupiec.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Polityka Prywatności