Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

System zarządzania procesami biznesowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności