Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Otwarty

Strona www:
uo.uwb.edu.pl/
Zapewnienie różnorodnej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego regionu. Stworzenie oferty edukacji pozaformalnej odpowiadającej zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom ludzi bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie i poglądy. Usunięcie barier dostępu do edukacji oraz udostępnienie możliwości zdobywania wiedzy wszystkim zainteresowanym poprzez elastyczne formy kształcenia.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks.jpg
Polityka Prywatności