Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Otwarty

Strona www:
uo.uph.edu.pl/
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach intensyfikuje działania na rzecz nauki i edukacji w środowisku lokalnym. Uczelnie wyższe, a zwłaszcza uniwersytety, powinny być bowiem miejscem ważnych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Z tych właśnie względów Senat Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 26 marca 2014 r. postanowił o powołaniu Uniwersytetu Otwartego, którego misją będzie rozwój i pogłębienie wiedzy słuchaczy i aktywność społeczna, bez względu na formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i zatrudnienie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności