Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Otwarte

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach intensyfikuje działania na rzecz nauki i edukacji w środowisku lokalnym. Uczelnie wyższe, a zwłaszcza uniwersytety, powinny być bowiem miejscem ważnych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Z tych właśnie względów Senat Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 26 marca 2014 r. postanowił o powołaniu Uniwersytetu Otwartego, którego misją będzie rozwój i pogłębienie wiedzy słuchaczy i aktywność społeczna, bez względu na formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i zatrudnienie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif
Polityka Prywatności