Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Otwarty

Działający od 1989 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Uniwersytet Otwarty stanowi forum interdyscyplinarne, na którym setki wykładów wygłosili przedstawiciele nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i innych z różnych wydziałów AGH i innych uczelni krakowskich i spoza Krakowa, a także Polskiej Akademii Nauk, Instytutów resortowych oraz parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów. Połączone z dyskusją wykłady stwarzają okazję do aktualizacji i poszerzania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w zakresie informatyki, fizyki, humanizacji techniki, integracji nauk dla poprawy stanu środowiska i jakości życia człowieka oraz aktualnych problemów XXI w. Udział w wykładach, wycieczkach naukowych i spotkaniach z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych jest bezpłatny i otwarty także dla kandydatów na studia. Każdy zainteresowany może wziąć udział w dowolnym wykładzie, ale uczestnictwo w 70% wykładów umożliwia uzyskanie dyplomu po spełnieniu warunków określonych stosownymi przepisami.
Polityka Prywatności