Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Otwarty UKSW

Uniwersytet Otwarty UKSW prezentuje Państwu szeroką ofertę dydaktyczną pozwalającą poznać i pogłębić wiedzę w zakresie różnych dziedzin naukowych wykładanych na naszych dziesięciu wydziałach. Proponujemy również zajęcia językowe z elementami wiedzy o kulturze i historii poszczególnych krajów. Dzięki współpracy z zewnętrznymi instytucjami samorządowymi i kulturalno-oświatowymi wychodzimy z naszą ofertą na zewnątrz, to znaczy proponujemy zajęcia, które będą realizowane zarówno na terenie naszej uczelni, jak też poza nią. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, które pozwolą nam na przygotowanie takiej propozycji dydaktycznej, która będzie odpowiadała rzeczywistym potrzebom naszych studentów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polityka Prywatności