Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Akademiki w Polsce

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  
Białystok, Polska

Dom studenta nr 1 „ALFA”

DOM STUDENTA NR 1 „ALFA” POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ ul. Zwierzyniecka 14 15 – 333 BIAŁYSTOK E – MAIL: dsnr1@pb.edu.pl KIEROWNIK: Bożena Mikulska TELEFON: + 85 746 97 20 ADMINISTRACJIA: Irena Kochaczewska TELEFON: + 85 746 97 19 PORTIERNIA – CAŁODOBOWA TELEFON: + 85 746 97 18

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności