Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Akademiki w Polsce

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  
Białystok, Polska

Dom studenta nr 2 „BETA”

DOM STUDENTA NR 2 „BETA” POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 15 – 333 BIAŁYSTOK ul. Zwierzyniecka 12 E – MAIL: dsnr2@pb.edu.pl KIEROWNIK: mgr Magdalena Urban TELEFON: + 85 746 97 29 ADMINISTRACJIA: mgr inż. Mirosława Andrzejewska TELEFON: + 85 746 97 30 PORTIERNIA – CAŁODOBOWA TELEFON: + 85 746 97 28

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności