Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Typ uczelni: medyczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Kosmetologia
Kosmetologia dla praktyków

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka i ekologiczna żywność
Dietetyka kliniczna
Ekologiczna żywność i dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Marketing i zarządzanie w kosmetologii
Podologia
Wellness & spa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia podyplomowewięcej »
Diagnostyka i Terapia Manualna
Dietetyka
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy
Podologia
Rehabilitacja Sportowa
Trener Personalny

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowany kurs Kinesio Taping ®

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
KND – Koło Naukowe Dietetyków
Samorząd Studencki
SKA – Studenckie Koło Anatomiczne
SKN – Studenckie Koło Naukowe

Rekrutacja 2018/2019

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi nabór na przyszłościowe kierunki studiów.

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, al. A. Grottgera 1/5. Uczelnia zaprasza od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat w czasie studiowania w tym opłat za okres wakacji.

Studenci mogą starać się o stypendia socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych, czy też o jednorazową zapomogę.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl , wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • w przypadku rekrutacji na studia magisterskie - kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).


To co wyróżnia KWSPZ na rynku edukacyjnym to przede wszystkim:

 • atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym,
 • znakomita kadra dydaktyczna,
 • szkolenia branżowe,
 • rozbudowa, modernizacja i doposażanie bazy dydaktycznej,
 • platforma e-Learning,
 • studenckie Koła Naukowe,
 • stół anatomiczny Anatomage (dzięki niemu można zobaczyć wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach),
 • Biuro Karier działające na rzecz studentów

Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wyróżniają innowacyjne programy nauczania w obszarze zdrowia i urody. Studia odbywają się na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Studenci mają zapewnione praktyki oraz zajęcia kliniczne, co jest bardzo istotne w przypadku kierunków okołomedycznych.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest pierwszą tego typu uczelnią w Krakowie i południowo-wschodniej Polsce, która:
 • aktualizuje i poszerza programy studiów i badań naukowych, kładąc największy nacisk na ich profesjonalizm, interdyscyplinarność oraz dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra
  w nowoczesnych zawodach, 
 • rozwija kapitał intelektualny i wspomaga ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników,
 • buduje przyjazną atmosferę i wspólnotę akademicką,
 • przygotowuje przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Uczelnia dysponuje obiektami znajdującymi się w samym centrum Krakowa, co gwarantuje pełną dostępność do sieci komunikacji.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie posiada doskonale wyposażone, multimedialne sale wykładowe oraz seminaryjne. Pracownie kosmetologiczne oraz fizjoterapeutyczne posiadają wysokiej klasy sprzęt zgodny z obecnymi standardami.

Do dyspozycji studentów oddano:

 • laboratorium chemiczne,
 • pracownię do technologii żywności,
 • pracownie do kinezyterapii,
 • pracownię do fizjologii,
 • pracownię anatomii,
 • laboratorium do analizy sensorycznej,
 • pracownię stylizacji i wizażu,
 • nowoczesną pracownię informatyczną,
 • bibliotekę z czytelnią
 • stół anatomiczny Anatomage

Certyfikaty i wyróżnienia

Wiarygodna_Szkola.jpg

Certyfikat "Wiarygodna Szkoła 2018"

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.Certyfikat "Dobra Uczelnia Dobra Praca 2018"

Certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”

Kolejny rok z rzędu KWSPZ została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie
z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.Statuetka „Pióro Biznesu”

Statuetkę przyznano za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.


Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności