Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskimStudia online
Multimedia and Visual CommunicationStudia w języku angielskimStudia online
Language StudiesStudia w języku angielskimStudia online
Business LinguisticsStudia w języku angielskimStudia online
MangementStudia w języku angielskimStudia online
Healthcare Systems ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Hospitality ManagementStudia w języku angielskimStudia online
The Innovative Management for Business DevelopmentStudia w języku angielskimStudia online
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja samorządowa
Broker innowacji
Doradztwo podatkowe
E-administracja
Prawo pracy
Procedury sądowo-administracyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo energetyczne
Obronność państwa
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
Dziennikarz prasy, radia i telewizji
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa
Ekonomia
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Rachunkowość i finanse
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Architektura informacji i redakcja
Reklama i komunikacja kreatywna
Grafika
Grafika 3d i Game Art
Komunikacja wizualna i multimedia
Kulturoznawstwo
Kreatywny producent i menedżer kultury
Produkcja i realizacja muzyki
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i zdrowia
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Marketing polityczny
Studia wschodnie
Psychologia
Psychologia kreatywnego rozwoju
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia i jakości życia
Taniec
Pedagogika tańca
Tancerz-choreograf
Turystyka i rekreacja
Marketing i organizacja usług turystycznych
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
Zarządzanie
Innovative management for business development
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
Zarządzanie projektami i procesami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
Computer Graphic and Multimedia TechniquesStudia w języku angielskimStudia online
ICT NetworksStudia w języku angielskimStudia online
ProgrammingStudia w języku angielskimStudia online
Informatyka
Grafika komputerowa i multimedialna
Technologie programowania
Inżynieria materiałowa
Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
Mechanika i budowa maszyn
Konstrukcja maszyn
Mechatronika
Technologia maszyn
Transport
Logistyka w transporcie
Transport lądowy

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Language StudiesStudia w języku angielskimStudia online
Business LinguisticsStudia w języku angielskimStudia online
Political ScienceStudia w języku angielskimStudia online
International RelationsStudia w języku angielskimStudia online
Politics and Management in International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Lingwistyka w biznesie
Filologia polska
Architektura informacji i e-marketing
Media firmowe i komunikacja kreatywna
Grafika
Grafika artystyczna
Projektowanie graficzne i fotografia
Inżynieria materiałowa
Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem
Gerontologia społeczna z językiem obcym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Pedagogika tańca i choreografia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Marketing polityczny

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Cywilistyczna
Gospodarczo-finansowa
Karnistyczna

Studia doktoranckiewięcej »
Językoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie publiczneStudia online
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach
Akademia IT Pro
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Trenerów Biznesu
Analityka rynku finansowegoStudia online
Arteterapia
Audyt śledczyStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysoweStudia online
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrowąStudia online
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczaniaStudia online
Chemia w szkoleStudia online
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Coaching w modelu kreatywnym
Compliance w organizacjiStudia online
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
DietetykaStudia online
Dietetyka genetycznaStudia online
Doradztwo podatkoweStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwaStudia online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejStudia online
E-marketingStudia online
Edukacja dla bezpieczeństwaStudia online
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Edukacja techniczna
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six SigmaStudia online
Filozofia dialogu. Sztuka życia.Studia online
Filozofia w szkole z elementami metody projektówStudia online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznejStudia online
Fizyka w szkoleStudia online
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej uczniaStudia online
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Informatyka z elementami e-learninguStudia online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHDStudia online
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kontroler finansowyStudia online
Kreatywny menedżer kulturyStudia online
Lean Management
LogistykaStudia online
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logistyka i spedycja dla nauczycieliStudia online
Logopedia
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Matematyka w szkole ponadpodstawowejStudia online
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Menedżer Operacyjny usług sprzątających
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Nauczanie etykiStudia online
Neurologopedia ogólna i dziecięcaStudia online
Nowe media i dziennikarstwo internetoweStudia online
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
OligofrenopedagogikaStudia online
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktykiStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Prawo medyczne z elementami bioetykiStudia online
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznychStudia online
PrzedsiębiorczośćStudia online
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjneStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Rachunkowości i podatki
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Socjoterapia
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem AspergeraStudia online
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Terapia zajęciowa
Transport-Logistyka-Spedycja
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wiedza o społeczeństwieStudia online
Windykacja należnościStudia online
Wychowanie do życia w rodzinieStudia online
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracyStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudia online
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kulturąStudia online
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymiStudia online
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowychStudia online
Zarządzanie ryzykiem w organizacjiStudia online
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie
Zarządzanie talentami
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zielarstwo i fitoterapia
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Kursy, szkoleniawięcej »
Administracja publiczna
Administracja sieci komputerowych
Analiza rynku
Asertywność-trening praktyczny
Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością
Budowanie efektywnego zespołu – warsztaty integracyjne
Controlling finansowy
Coping-radzenie sobie ze stresem
Design Thinking. Myślenie projektowe w biznesie
Dydaktyka twórczości
Efektywna Korespondencja z Klientem – reklamacje „na piśmie”
Facylitacja
Finanse dla nie-finansistów
Kompendium wiedzy rekrutera i managera na temat doboru właściwych ludzi do pracy
Kompetencje menedżerskie-analiza i doskonalenie
Kompozycja przestrzeni
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna dla zaawansowanych
Kultura języka polskiego
Leadership, czyli jak skutecznie przewodzić i kierować zespołem
Mediacje
Metody i narzędzia budowania motywacji i zaangażowania
Metody wychowania przez sztukę
Metodyk zdalnego nauczania
Metodyka nauczania języka angielskiego
Motywowanie Pracowników
Nadzorowanie bezpieczeństwa, czyli nowe spojrzenie na bhp
Negocjacje
Negocjacje handlowe
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
Obsługa klienta przez telefon
Ocena Pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających
Ochrona własności intelektualnej
Ogranizacja pracy i Zarządzanie czasem
Patologie społeczne
Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
Podatki państwowe
Podatki samorządowe
Podstawy pracy pedagoga szkolnego
Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej
Praktyczne metody i narzędzia oceny pracowników
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo i postępowanie administracyjne
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo socjalne
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Profesjonalna obsługa klienta
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka uzależnień
Program Rozwoju Kadry Kierowniczej
Programowanie gier komputerowych
Programowanie internetowe
Programowanie obiektowe
Projektowanie strategii marketingowej
Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnej
Psychologia (medyczna)
Psychologia kliniczna
Psychologia koloru w sprzedaży
Psychologia podejmowania decyzji
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Psychologia społeczna
Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
Rachunkowość 1 (finansowa)
Ratownictwo medyczne
Reklama i PR w komunikacji marketingowej
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Sieci komputerowe
Skuteczna sprzedaż. Jak zostać mistrzem sprzedaży?
Skuteczne zarządzanie zmianą
Szkolenia komputerowe – MS Word / Excel / Power Point/ Access / Project
Sztuka Perswazji. Obrona przed manipulacjami
Techniki negocjacji
Techniki sprzedaży
Technologie webowe
Telemarketing – pozyskiwanie klientów
Trening antystresowy
Trening asertywności
Trening Menedżerski
Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
Uczenie i rozwijanie pracowników
Umiejętności trenerskie TTT
Ustalanie Celów i Planowanie Działań
Wsparcie HR
Współczesne tendencje w psychoedukacji
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie konfliktem w zespole
Zarządzanie kontaktami z klientem
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Przez Cele (MBO)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie Zmianą
Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w GrudziądzuGrudziądz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w WieluniuWieluń
O uczelni


 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalności.

Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kilkunastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.


Polski Uniwersytet Wirtualny


Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Polski Uniwersytet Wirtualny to wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnie te, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu osób pracujących i niemogących z różnych przyczyn studiować w tradycyjny sposób, udostępniły platformę do prowadzenia studiów i kursów przez Internet.

Studia internetowe oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny prowadzone są od października 2002 r. zgodnie z posiadanymi przez uczelnię uprawnieniami. Uczelnia ustala program studiów, zapewnia kadrę dydaktyczną i prowadzi wymaganą dokumentację.
Studenta obowiązuje taki sam program i minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Jest on zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty, napisać pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy. Niezależnie od systemu studiów i formy zajęć studenci zdobywają zaliczenia i zdają egzaminy w siedzibie uczelni, bezpośrednio przez nauczycielami akademickimi.

Absolwenci otrzymują tradycyjne dyplomy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzające ukończenie studiów na danymi kierunku. Nie zawierają one informacji o wspomaganiu nauki przez Internet.

Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji, bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia w ramach Akademii Cisco i Regionalnej Akademii MS.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności