Prezentacja uczelni
Świecie, Polska

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Typ uczelni: filologiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilologiaStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia online
Budownictwo pasywneStudia online
Konstrukcje budowlaneStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilologiaStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Akademia liderów przyszłości
Coaching w edukacji
Doradca metodyczny nauczania języków obcych
International assistant
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie
Język rosyjski w zakresie tłumaczeń polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich
Kwalifikacyjne pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe w zakresie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech z elementami wczesnego wspomagania rozwoju
Trener prowadzenia profesjonalnych szkoleń
Wczesne nauczanie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie

Kursy, szkoleniawięcej »
Autoprezentacja i wizerunek: autoprezentacja
Autoprezentacja i wizerunek: mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja
Autoprezentacja i wizerunek: praca z tremą
Autoprezentacja i wizerunek: sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
Couching w biznesie
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Inteligencja emocjonalna: budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
Inteligencja emocjonalna: emocje – jak je rozumieć ?
Inteligencja emocjonalna: empatia w życiu osobistym i zawodowym
Inteligencja emocjonalna: inteligencja emocjonalna w praktyce
Inteligencja emocjonalna: metody i techniki radzenia sobie ze stresem
Inteligencja emocjonalna: samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować ?
Inteligencja emocjonalna: trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
Język angielski: biznesowego BEC, Business English Certificates
Język angielski: średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English
Język angielski: zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English
Język niemiecki: średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
Język niemiecki: zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung
Komunikacja: asertywność w komunikacji
Komunikacja: elementy komunikacji bez przemocy w pracy
Komunikacja: elementy Transfoming Communication™
Komunikacja: komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
Komunikacja: komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji
Komunikacja: metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
Komunikacja: porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
Kurs pilotów wycieczek metodą blended learning
Kursy doskonalące: kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kursy doskonalące: kurs dla wychowawców kolonijnych
Kursy doskonalące: kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Kursy doskonalące: metody aktywizujące w pracy z uczniem
Kursy doskonalące: narzędzia pomiaru dydaktycznego
Kursy doskonalące: standardy w kształceniu zawodowym
Kursy językowe: kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kursy językowe: kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Kursy językowe: kursy przygotowujące do zadania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach.
Kursy językowe: przez cały rok prowadzimy kursy dla osób które chcą wyjechać do pracy za granicę.
Praca z zespołem lub grupą: budowanie zespołu
Praca z zespołem lub grupą: coaching zespołowy/grupowy
Praca z zespołem lub grupą: integracja zespołu
Praca z zespołem lub grupą: komunikacja i praca w grupie/zespole
Praca z zespołem lub grupą: komunikacja, a praca w zespole
Praca z zespołem lub grupą: proces grupowy
Praca z zespołem lub grupą: rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole
Praca z zespołem lub grupą: zarządzanie zespołem
Rozwój osobisty: aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
Rozwój osobisty: Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
Rozwój osobisty: cym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja ? Motywowanie siebie i innych.
Rozwój osobisty: Interwizja
Rozwój osobisty: jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
Rozwój osobisty: kreatywność myślenia i działania
Rozwój osobisty: motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
Rozwój osobisty: praca z celem
Rozwój osobisty: techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym
Rozwój osobisty: zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
Rozwój osobisty: zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
Rozwój osobisty: zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
Szkolenia Rad Pedagogicznych: agresja wśród dzieci i młodzieży
Szkolenia Rad Pedagogicznych: diagnoza wybranych działań szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: funkcja statutu w życiu szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
Szkolenia Rad Pedagogicznych: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół
Wypalenie zawodowe: jak zaplanować efektywny relaks ?
Wypalenie zawodowe: praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu ?
Wypalenie zawodowe: psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować ?
Wypalenie zawodowe: techniki wizualizacji i relaksacji
Wypalenie zawodowe: wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
Wystąpienia Publiczne w oświacie

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu
Samorząd studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny

Inne ośrodki
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w PrzasnyszuPrzasnysz
O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest uczelnią niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 306 - decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 września 2004 r.; nr DSW-3-4011-262/II/04.

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu pragnie z odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizować program związany z kształceniem profilowanym i wychowywaniem studentów w poczuciu poszanowania Ojczyzny i praw drugiego człowieka, jak i z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Działalność Uczelni prowadzona jest w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i przepisami prawnymi, które rodzą zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz jej rozwoju, poszerzania oferty dydaktycznej i prowadzenia badań naukowych.


Misja uczelni
  • kształcenie nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.
  • dyplom ULT sprawi, że absolwenci będą rozchwytywani na rynku pracy.
  • od początku działalności uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Program studiów w ULT w Świeciu

  • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
  • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Strona www uczelni: www.wsjo.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności