Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Evropská bezpečnost v krizových situacíchStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
3D animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Computer science. Computer systems design and data analysisStudia w języku angielskim
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
E-administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Menadżer bezpieczeństwa
Obrona terytorialna i ochrona ludności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo motoryzacyjne
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo sportowe
Fotografia i nowe technologie
Social media i ePR
Media design i marketing wizerunkowy
Marketing internetowy i media mobilne
Media kreatywne
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
Game Design
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Pedagogika specjalnaStudia dualne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotorykaStudia dualne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia z psychomotoryką
Praca socjalnaStudia dualne
Doradca socjalny
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejStudia dualne
Psychologia
Psychologia sądowa
Psychologia w biznesie
Psychologia w zdrowiu i chorobie
Sztuki nowoczesne – design now!
Performatyka i film
Projektowanie, media, nowe technologie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Geoinformatyka
Informatyka
Programowanie gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
Zarządzanie projektami informatycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Big data, digital marketing and trendwatchingStudia w języku angielskim
Culture and educationStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Animacja 3d i efekty specjalne w mediach
Dziennikarstwo i biznes muzyczny
Dziennikarz i menedżer w sporcie
Fotografia w multimediach
Kultura i media
Media i marketing w branży motoryzacyjnej
Promocja rynku Health & Fashion
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
Manager działań artystycznych i arteterapia
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Praca socjalna
Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z rodziną
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia zarządzania w organizacji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia sądowa
Psychologia zarządzania i biznesu

Studia doktoranckiewięcej »
Pedagogika Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku angielskim
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Animacja 3d w mediach
Doradca zawodowy
Dziennikarstwo i public relations
Dziennikarstwo sportowe
E-Administracja
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja
Fotografia, film, nowe technologie w mediach i promocji
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO]
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Komunikacja i PR w samorządzie i administracji państwowej
Komunikacja w biznesie
Logopedia
Menedżer odnawialnych źródeł energii
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika Lecznicza (Terapeutyczna)
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Psychoterapia neuro-lingwistyczna
Realizacja filmowa i telewizyjna
Social media i mobile marketing
Socjoterapia
Systemy informacji geograficznej (GiS)
Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku
Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet III Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA"
Koło Naukowe „ParadygmaT”
Koło Naukowe „Resocjalizacja”
Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”
Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Inne ośrodki
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności