Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and Media – specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign Language (nauczycielska)Studia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskiStudia w języku angielskim
English in Business and Media – specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskimStudia w języku angielskim
English in Business and Media – specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckimStudia w języku angielskim
English in Business and Media – specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskimStudia w języku angielskim
English in Business and Media – specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kreowanie wizerunku osób i firm
Marketing internetowy
Public relations
Filologia angielska z rozszerzonym językiem duńskim
Filologia norweska
Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna
Specjalizacja tłumaczeniowa
Filologia szwedzka
Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna
Specjalizacja tłumaczeniowa
Iberystyka
Komunikacja i biznes
Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza
Italianistyka
Italianistyka z językiem angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowa
Kultura współczesna
Kulturoznawstwo
Projektowanie innowacji
Prawo w biznesie
Psychologia
Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja i organizacje międzynarodowe (w tym NGO-sy i centra analityczne)
Zarządzanie i przywództwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
SocjologiaStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Communication in Business – komunikacja w biznesieStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign Language (nauczycielska)Studia w języku angielskim
Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Human Potential DevelopmentStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Psychologia klinicznaStudia w języku angielskim
Applied Social PsychologyStudia w języku angielskim
Psychology of Global MobilityStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Szkoła mistrzów
Zarządzanie treścią mediów
Kultura współczesna
Kulturoznawstwo
Menedżer, agent, producent
Media i kultura cyfrowa
Program tłumaczeniowy
Psychologia
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia sportu i aktywności fizycznej
Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
Skandynawistyka
Specjalizacja tłumaczeniowa
Zarządzanie i przywództwo
Analityki biznesowej
Zarządzania potencjałem ludzkim
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo dla magistrów i licencjatów
Psychologia
Neurokognitywistyka
Projektowanie interakcji człowiek - technologia
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia sportu i aktywności fizycznej
Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Studia doktoranckiewięcej »
Kulturoznawstwo
Prawo
Psychologia
Socjologia
Ścieżka amerykanistyczna

MBAwięcej »
Executive MBA

Podwójny dyplomwięcej »
Uppsala Universitet, Sweden Studia w języku norweskim
Uppsala Universitet, Sweden Studia w języku szwedzkim

Studia podyplomowewięcej »
Akademia Forum Rad Nadzorczych - warsztaty przywództwa i komunikacji dla członków rad nadzorczych
Business English
Creative Coding
Creative Leadership. Jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami.
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Digital Media
Food Studies
Job-Coaching - doradztwo zawodowe i coaching kariery - dwa semestry
Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery - trzy semestry
Kształcenie głosu i mowy
Kwalifikacyjno – metodyczne studia nauczania języka angielskiego
Master Class of Management - psychologia działań menadżerskich
Mediacje rodzinne i psychologia konfliktów rodzinnych
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - tryb niestacjonarny
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - tryb stacjonarny
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Nowe filmoznawstwo
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii
Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu
Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (dawniej Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych)
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” Uniwersytetu SWPS i Marka Kamińskiego
Praktyczna psychologia społeczna
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Projektowanie Doświadczeń - Architektura, Design, Komunikacja
Projektowanie Usług
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia sportu - w nurcie Sportu Pozytywnego
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychoonkologia
Psychosomatyka i somatopsychologia
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Skuteczna windykacja w praktyce
Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych
Superwizja – kurs psychologiczny doskonalący jakość pracy doświadczonych coachów, trenerów i mentorów
Superwizor Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – specjalistyczne trzysemestralne studia podyplomowe w superwizji i nauczaniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
User Experience Design
Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia
Warsztat pracy kontrolera
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Zarządzanie i prawo w medycynie - Medical Maestro Academy
Zarządzanie i psychologia menedżerska. Studia Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zarządzanie innowacją - design management
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Kluczowych Kompetencji w Biznesie - Efektywna prezentacja handlowa
Akademia Kluczowych Kompetencji w Biznesie - Skuteczne techniki sprzedaży
Analiza zeznań świadków w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
Asertywność w biznesie
Autoprezentacja - wywieranie pożądanego wrażenia na innych
Be the Best You Can Be - Cover Letter and CV Workshop
Be the Best You Can Be - Delivering Confident Presentations
Be the Best You Can Be - Networking and Self Promotion
Coaching - I poziom - podstawy, postawy i narzędzia
Coaching - II poziom - zaawansowane narzędzia pracy coacha
Coaching - III poziom - zaawansowana praca coacha pod superwizją
Coaching - IV poziom - rozwój kluczowych kompetencji coacha ICF
Diagnoza inteligencji w praktyce
Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce
Diagnoza osobowości w praktyce
Dogoterapia w pracy psychologa
Efektywna komunikacja w relacji z klientem
Fobia społeczna. Terapia poznawczo-behawioralna
Fundamenty dobrostanu człowieka - prawidłowe odżywianie
Hipoterapia w resocjalizacji - zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej - zajęcia z końmi
Inteligencja Emocjonalna jako narzędzie w budowaniu relacji zawodowych
Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne
Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała
Komunikacja z osobą zaburzoną i elementy negocjacji kryzysowych
Kreowanie marki i budowanie wizerunku firmy
Kursy e-learningowe dla nauczycieli
Kursy z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego
Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych
Mam GŁOS, więc JESTEM
Mindfulness = Uważna obecność
Mobbing w pracy - praktyczne strategie przeciwdziałania i reagowania
Ocena okresowa pracowników
Personal branding i coaching marki osobistej
Perswazja w pracy menadżera
Pierwsza pomoc psychologiczna
Podstawy psychologii i metodyki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań
Polszczyzna dla praktyków. Poprawny i jasny język w przestrzeni publicznej
Pomoc psychologiczna w mobbingu
Poradnictwo psychologiczne
Potęga motywacji w projektowaniu życia według metodologii Reiss Motivation Profile
Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu i choroby neurodegeneracyjne
Prawno karne - zagadnienia opiniowania psychologicznego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego
Proces zmiany w życiu prywatnym i zawodowym
Profilowanie nieujętych sprawców przestępstw agresywnych
Profilowanie nieujętych sprawców przestępstw agresywnych – warsztat zaawansowany
Przemówienia i prezentacje. Trening dykcyjno-głosowy
Przesłuchiwanie pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia – aspekty śledcze i sądowe
Psychologia negocjacji kryzysowych
Psychologia traumy dzieci i młodzieży. Diagnoza zaburzeń po traumie
Psychologiczne aspekty traumy dorosłych. Diagnoza zaburzeń po traumie
Psychologiczne konsekwencje doświadczeń traumatycznych
Rekrutacja dla zaawansowanych
Rekrutacja i selekcja pracowników
Sposoby zwiększania własnej wydajności
Summer Workshops in Professional English (SWiPE)
Sylabowa metoda nauki czytania
Szkolenie koderów oraz specjalistów w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
Sztuka dobrego mówienia
Technika Alexandra - od swobody ciała do lekkości życia
Wykorzystanie psychologii w pracy trenera sportowego
Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją z zastosowaniem modelu Core Quadrant© Daniela Ofmana
Zarządzanie talentami

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Grupa dyskusyjna Psychologii Transpersonalnej
Koło Naukowe Crimen Imperfecta
Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej
Koło Naukowe Mindfulness
Koło Naukowe Psychologii Klinicznej „Sanitas”
Koło Naukowe Psychologii Lotniczej i Kosmicznej
Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej
Koło Naukowe Psychologii Sportu
Koło Naukowe Psychoterapii
Koło Naukowe Psychotraumatologii
Koło Naukowe Studiów Azjatyckich
Koło Neuronauki
Prawnicze Koło Naukowe Doktorantów SWPS
Samorząd Studentów SWPS
Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Wydział Psychologii

Inne ośrodki
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w KatowicachKatowice
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w PoznaniuPoznań
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w SopocieSopot
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy we WrocławiuWrocław
O UczelniDoktoraty i habilitacje


O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo.

SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Kandydaci na studia ufają nam


Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2011 r. SWPS była najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce - wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Studenci spełniają tu swoje marzenia


Magdalena Krzyszkiewicz, studentka SWPS w Warszawie:

Decydując się niemal pięć lat temu na studia w SWPS, nie sądziłam, że tak bardzo zwiążę się z uczelnią.
Moje studia w tej szkole to nie tylko solidna wiedza teoretyczna, przekazywana przez wybitnych specjalistów podczas licznych wykładów, ćwiczeń oraz konferencji, ale także praktyka. Dzięki SWPS wyjechałam również na półroczne stypendium do USA w ramach programu Atlantis.

Taras Dutkevych, student SWPS w Katowicach
:

SWPS jest dla mnie miejscem, gdzie spełniają się marzenia. Od zawsze chciałem studiować psychologię, dowiedzieć się, jak funkcjonuje człowiek.Marzenia najlepiej spełniać na dobrej uczelni. W SWPS znalazłem wszystko, o czym może marzyć student psychologii - dobra kadra, fascynujące wykłady i ćwiczenia, nowoczesne podejście do kształcenia, a nawet proces rekrutacji, który przebiegał w niezwykle przyjaznej atmosferze. Gdybym jeszcze raz miał wybierać uczelnię, to byłaby to SWPS.

Anna Księżopolska, studentka SWPS w Sopocie:

SWPS to szkoła, w której przez cały okres studiowania kształtuję i poszerzam swoje umiejętności teoretyczne i, co najważniejsze, również praktyczne […]. Ponadto wyjątkowa atmosfera, tworzona przez kadrę naukową oraz studentów, sprawia, że nie zamieniłabym mojej uczelni na żadną inną.


Najlepsza uczelnia

Silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce - ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. Według tego rankingu jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymujemy niezmiennie od 2007 r.

Prawo w czołówce

Wydział Prawa uplasował się w czołówce Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej, zajmując wysokie III miejsce. Wydział został bardzo dobrze oceniony m.in. pod względem kadry naukowo-dydaktycznej oraz standardów kształcenia. W SWPS wykładają wybitni specjaliści: twórcy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci oraz radcowie prawni.

Psychologia na najwyższym poziomie

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała psychologii w SWPS ocenę pozytywną, która jest dowodem bardzo wysokiej jakości studiów w SWPS.

Wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2012 r. nasza uczelnia jest jednym z najlepszych ośrodków psychologicznych - w zestawieniu kierunków psychologicznych uzyskała III miejsce.Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności