Prezentacja uczelni
Toruń, Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie turystykąStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Architektura informacji
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Astronomia
Audiofonologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia sądowa
Biotechnologia
Chemia
Chemia i technologia żywności
Chemia kosmetyczna
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroradiologia
Etnologia
Antropologia kulturowa
Filologia
Lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim
Lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim
Lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim
Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim
Filologia angielska
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Japonistyka
Kognitywistyka
Komparatystyka literacko-kulturowa
Komunikacja i psychologia w biznesie
Kosmetologia
Krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo
Kultura dalekiego wschodu (z językiem chińskim)
Kultura dalekiego wschodu (z językiem japońskim)
Lingwistyka praktyczna i copywriting
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Matematyka i ekonomia
Materiały współczesnych technologii
Medioznawstwo
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Optyka okularowa z elementami optometrii
Organizacja opieki nad osobą starszą
Pedagogika
Pedagogika medialna
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Religioznawstwo
Socjologia
Sport i wellness
Stosunki międzynarodowe
Studia skandynawsko-bałtyckie
Terapia zajęciowa
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i bibliologia
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Matematyka stosowana

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
East and Central European StudiesStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Editing and PublishingStudia w języku angielskim
Language-­Culture-LiteratureStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Environmental studiesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Ochrona środowiskaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyczna
Chemia kryminalistyczna
Diagnostyka molekularna
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Etnologia
Antropologia kulturowa
Filologia
Filologia angielska
Edytorstwo tekstów anglojęzycznych
Język-kultura-literatura
Translatoryka
Filologia germańska
Translatoryka
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Geoinformacja środowiskowa
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka stosowana
Japonistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Optometria
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia skandynawsko-bałtyckie
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i bibliologia
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Laboratory MedicineStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
PhysiotherapyStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Architektura wnętrz
Farmacja
Fizjoterapia
Grafika
Kierunek lekarski
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Malarstwo
Prawo
Psychologia
Rzeźba
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Teologia
Kapłańska

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia
Bibliologia i informatologia
Biologia
Chemia
Ekonomia
Filozofia
Fizyka i astronomia
Geografia
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Literaturoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Nauki medyczne
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Pedagogika
Socjologia
Sztuki piękne
Teologia

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (EMBA) Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Université d’Angers, France Studia w języku angielskim
Université d’Angers, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie Bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie Biostatystyki
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie Etnologii
Studia podyplomowe w zakresie Fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego
Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją
Studia podyplomowe w zakresie jakością MENEDŻER JAKOŚCI
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie Lean logistics
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii
Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych (ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych ANDROID)
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych (ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych IOS)
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych (ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych XAMARIN)
Studia podyplomowe w zakresie Projektowania i administracji serwisów www
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii
Studia podyplomowe w zakresie Publikowania sieciowego
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w opiece i resocjalizacji
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym (realizowane w Toruniu i w Pelplinie)
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Pelplinie)
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Toruniu)
Studia podyplomowe w zakresie Terapii zajęciowej
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami „project management”
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs dokształcający w zakresie analizy i diagnostyki radiologicznej narządu ruchu
Kurs dokształcający w zakresie języka angielskiego - Konwersacyjno - doskonalący (poziom B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski biznesowy (poziomy B1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski biznesowy (poziomy B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski dla celów akademickich (poziom B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom A2/B1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom B1/B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom B2/C1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język angielski dla obcokrajowców (poziom B1 - B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język angielski dla obcokrajowców, kurs intensywny (poziom B1 - B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język łaciński
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Język obcy z elementami biznesu i prawa (poziom B1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język ogólny angielski / niemiecki / rosyjski / francuski / fiński / hiszpański / japoński / włoski / chiński / holenderski / norweski / szwedzki (poziom A1 - C1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Konwersacje - rozwijanie swobodnej komunikacji (poziom B1)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Kurs języka angielskiego biznesowego dla obcokrajowców (poziom B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - pisanie dla nauczycieli akademickich (poziom B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Powtórka przed egzaminem (poziom A1, A2, B1, B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Przygotowanie do egzaminu Cambridge FCE (poziom B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Przygotowanie do lektoratu (poziom A1, A2, B1, B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego dla pracowników administracji (poziom A1, A2, B1, B2)
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego dla pracowników administracji (poziom A1)
Kurs dokształcający w zakresie metody trójpłaszczyznowo-osiowej w korygowaniu postawy ciała i usprawnianiu ruchowym
Kurs dokształcający w zakresie nowoczesnych metod fizykalnych w praktyce fizjoterapeutycznej
Kurs dokształcający w zakresie podstaw biomedycznych i analizy EKG
Kurs dokształcający w zakresie praktycznej fizjoterapii w sporcie
Kurs dokształcający w zakresie sieci komputerowych Cisco CCNA semestr 1
Kurs dokształcający w zakresie sieci komputerowych Cisco CCNA semestr 2

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier
Biuro Karier Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Biuro Karier UMK w Toruniu

Organizacje studenckiewięcej »
AEGEE Toruń - Europejskie Forum Studentów
AIESEC
Akademicki klub górski "bezdroża"
Ekonomiczne naukowe koło integracji europejskiej
Erasmus Student Network
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Heksametr - koło recytatorów instytutu literatury polskiej umk
Interdyscyplinarne koło naukowe dóbr niematerialnych
Klub studencki "pomorania"
Klub studencki rozdroże
Kołe naukowym prawa ochrony środowiska
Koło młodych teologów
Koło naukowe antycznej filozofii
Koło naukowe biotechnologii
Koło naukowe forum e-biznesu
Koło naukowe geografów
Koło naukowe historii myśli politycznej i dyplomacji
Koło naukowe historyków sztuki średniowiecza
Koło naukowe informatyków
Koło naukowe italianistów
Koło naukowe klub dziennikarza
Koło naukowe kultury celtyckiej
Koło naukowe kultury orientu
Koło naukowe logiki umk
Koło naukowe logistyki "logitor"
Koło naukowe matematyków
Koło naukowe miłośników bałkanów
Koło naukowe miłośników ziem kresowych
Koło naukowe ochrony środowiska
Koło naukowe optymalizacji decyzji i systemów erp
Koło naukowe praw człowieka
Koło naukowe prawa komputerowego
Koło naukowe przyjaciół oecd
Koło naukowe rachunkowości umk
Koło naukowe specjalistów informacji
Koło naukowe stosunków międzynarodowych
Koło naukowe studentów astronomii
Koło naukowe studentów chemii
Koło naukowe studentów etnologii
Koło naukowe studentów fizyki
Koło naukowe studentów promocji i wspierania przedsiębiorczości "progres"
Koło naukowe studentów socjologi
Koło naukowe studentów spie
Koło naukowe studiów słowiańskich
Koło naukowego studentów konserwacji dzieł sztuki
Koło naukowego studiów słowiańskich
Koło uczelniane polskiego towarzystwa ekonomicznego oddziału w toruniu
Koło zastosowań matematyki
Międzywydziałowe koło awangardy filozoficzno-naukowej umk
Międzywydziałowe koło nauk humanistycznych
Międzywydziałowe koło naukowe języka i kultury japońskiej wafu
Międzywydziałowe studenckie koło naukowe "gender"
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ogólnopolski Serwer Studentów Prawa
Prasoznawcze koło naukowe
Samorząd Studencki
Sekcja historii kościoła
Skandynawskie koło naukowe
Studencki Krąg Instruktorski ZHP UMK
Studenckie koło badań podwodnych
Studenckie koło giełdowe
Studenckie koło myśli politycznej
Studenckie koło naukowe archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Biologów
Studenckie koło naukowe chirurgii dziecięcej
Studenckie koło naukowe historyków sztuki i kultury
Studenckie koło naukowe inżynierii tkankowej
Studenckie koło naukowe marketingu
Studenckie koło naukowe mediewistów
Studenckie koło naukowe międzynarodowego prawa publicznego
Studenckie koło naukowe mikrobiologii
Studenckie koło naukowe miłośników dawnego oręża i ubioru wojskowego
Studenckie koło naukowe miłośników historii starożytnej
Studenckie koło naukowe pedagogiki i dydaktyki medycznej
Studenckie koło naukowe pielęgniarstwa pediatrycznego
Studenckie koło naukowe prawa podatkowego
Studenckie koło naukowe prawa wyborczego "elektor"
Studenckie koło naukowe przy kiz pielęgniarstwa społecznego
Studenckie koło naukowe przy klinice otolaryngologii
Studenckie koło naukowe turystyki i rekreacji "nicolaus copernicus adventure club"
Studenckie koło naukowe zdrowia publicznego
Studenckie koło plastyków
Studenckie koło teatrologiczne
Studenckie koło żonglerskie
Studenckie towarzystwo naukowe
Teatr studencki "perpetuum mobile"
Techniczne koło naukowe
Wydziałowe koło nauk politycznych
Zespół Realizacji Badań "Pryzmat"
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz
O uczelni
logo_UMK_poziom_400.jpg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego.

UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej.

Obecnie liczy 17 wydziałów (w tym 3 medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy).

Aktualnie z oferty UMK korzysta prawie 30 tysięcy studentów, którzy kształcą się na ponad 80 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach i ponad 50 studiach podyplomowych. W obu kampusach UMK: toruńskim i bydgoskim pracuje 4300 osób, z czego ponad połowa to nauczyciele akademiccy. Do tej pory mury UMK opuściło prawie 200 tysięcy absolwentów.

UMK bierze udział w międzynarodowej (program ERASMUS) i krajowej (program MOST) wymianie akademickiej. Rozwijają się studia prowadzone z uczelniami zagranicznymi - obecnie z uniwersytetami w Angers (ekonomia) i Moskwie (historia).

Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą: m.in. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Optyki Kwantowej oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i dydaktyczną: m.in. Collegium Humanisticum i najnowsze Uniwersyteckie Centrum Sportowe. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy 32-metrowy radioteleskop. Na Spitsbergenie (na Morzu Arktycznym) funkcjonuje Stacja Polarna UMK. Uczelnia jest także organizatorem Polskiej Misji Historycznej na uniwersytecie w Würzburgu. Naukowcy z UMK odnoszą wiele spektakularnych sukcesów: zbudowali m.in. tomograf optyczny - supernowoczesne urządzenie do badania oka.

Imponujące są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, która oferuje około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Na UMK działa Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - jeden z najstarszych polskich klubów studenckich.

To wszystko powoduje, że UMK jest jednym z 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).
Studia doktoranckie

baner.jpg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi następujące studia doktoranckie:Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 • Studia doktoranckie w zakresie biologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie geografii.

Wydział Chemii
 • Studia doktoranckie w zakresie chemii.

Wydział Filologiczny
 • Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa.
 • Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Studia doktoranckie w zakresie fizyki i astronomii.

Wydział Humanistyczny

 • Studia doktoranckie w zakresie filozofii.
 • Studia doktoranckie w zakresie socjologii.

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk medycznych.

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Studia doktoranckie w zakresie matematyki.
 • Środowiskowe Studia doktoranckie w zakresie informatyki.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Studia doktoranckie w zakresie ekonomii.
 • Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu.

Wydział Nauk Historycznych
 • Studia doktoranckie w zakresie archeologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie bibliologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie historii.

Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk politycznych.

Wydział Prawa i Administracji

 • Studia doktoranckie w zakresie prawa.

Wydział Sztuk Pięknych

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce.
 • Studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych.

Misja

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:

 • prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
 • nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
 • kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich.

W tradycję tę wpisany jest dorobek uniwersytetów polskich, poczynając od krakowskiego Studium Generale z 1364/1400 roku i będącej jego filią na północy kraju w XVII i XVIII wieku Akademii Chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika uważa się także za duchowego spadkobiercę dawnych polskich uniwersytetów w Wilnie i Lwowie, których profesorowie i pracownicy wspólnie z uczonymi z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Poznańskiego budowali uniwersytet toruński w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.

Jako sygnatariusz "Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich" i "Karty Krakowskiej" Uniwersytet Mikołaja Kopernika dochowuje wierności fundamentalnym zasadom konstytuującym uniwersytet i jego tożsamość. Istotą ich jest wolność badań naukowych i treści nauczania, samorząd akademicki oraz prawo członków społeczności uniwersyteckiej do organizowania się w związki i stowarzyszenia.

Praca i postępowanie nauczycieli akademickich i studentów podlegają ocenie i samoocenie, których miarą jest rzetelność, wysoka jakość i głębokie przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych.

Usytuowanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na pograniczu historycznych ziem Pomorza, Kujaw i Mazowsza oraz to, że jest on najstarszym uniwersytetem Polski Północnej w jej obecnych granicach, że z niego wywodzą się liczni nauczyciele akademiccy działający w wyższych uczelniach tego regionu, nakłada nań szczególny obowiązek służenia dobru tych ziem Rzeczypospolitej. Tak w badaniach naukowych, jak i w nauczaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika działa w wymiarze europejskim, uczestnicząc w najszerszym osiągalnym zakresie w akademickiej współpracy międzynarodowej.

Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.


Życie uczelni

Targi edukacyjne

Każdego roku w marcu w miasteczku akademickim na Bielanach odbywają się Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA. (https://www.umk.pl/kandydaci/targi/). Podczas Targów można odwiedzić stoiska informacyjne uniwersytetów z: Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Bydgoszczy, a także Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej z Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Elblągu i Włocławku.

Istnieje również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomagają określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni dla nich kierunek studiów (sprawę ułatwia wypełnienie testu dostępnego na stronie internetowej Targów i przyniesienie go ze sobą do Auli UMK).

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu wspólnie organizują każdego roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. (http://www.festiwal.torun.pl)

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Wszystkie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny. W programie ostatniej edycji znalazło się 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Idea Festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).

Więcej o festiwaluBiuro Karier UMK

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK (https://www.biurokarier.umk.pl/) gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.


Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu do wybranego kraju / na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Program "Absolwent UMK"

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program "Absolwent UMK" (https://absolwent.umk.pl/) koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.


Życie studenckie

Schowek04.jpg

Klub studencki "Od Nowa"

UMK ma Klub Studencki "Od Nowa" (http://www.odnowa.umk.pl/index.php), w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino "Niebieski Kocyk". W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.
 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich (https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/organizacje/ ), takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

Studenci aktywnie działają w Samorządzie Studenckim (http://www.samorzad.umk.pl/), który za główne cele swojej działalności przyjmuje ochronę praw, godności i interesów studentów, inicjowanie życia kulturalno - rozrywkowego oraz sprawy socjalno - bytowe.

Wszyscy studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, ale także brać udział w różnego rodzaju badaniach, mogą zapisać się do kół naukowych (https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/) działających na poszczególnych wydziałach. Obecnie na UMK działa około 100 kół naukowych, z czego ponad 40 w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Na naszej uczelni funkcjonują również chóry: Chór Akademicki UMK, Chór Collegium Medicum, Chór Wydziału Teologicznego Tibi Domine oraz Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl
Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

tel.: (56) 611 40 10

fax: (56) 654 29 44

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich - tel. (56) 611 45 15, e-mail: kandydat@umk.pl

Centrum Promocji i Informacji - tel. (56) 611 46 57, e-mail: promocja@umk.pl

e-mail: kontakt@umk.pl

www.umk.pl

http://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika


Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel.: (52) 585 33 00
fax: (52) 585 33 08

Dział Dydaktyki CM - tel. (52) 585 33 88, 585 37 75, e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl

Dział Promocji i Informacji CM - tel. (52) 585 38 13, e-mail: promocja@cm.umk.pl

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

www.cm.umk.pl


Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel/fax: (56) 611 22 35


Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności