Prezentacja uczelni
Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business, trade & marketingStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Cyfryzacja w administracji
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwa
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analityk rynku
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Język angielski w biznesie i w turystyce
Tłumaczeniowa
Finanse, rachunkowość i podatki
Finanse i inwestycje giełdowe
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
Resocjalizacja
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Coaching w biznesie
Media cyfrowe i metody badań w internecie
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja
Handel międzynarodowy
Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych
Zarządzanie
Kadry i płace w praktyce
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowejStudia dualne
Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
Cloud Computing
Grafika komputerowa i projektowanie www
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
Systemy rzeczywistości wirtualnej
Logistyka
Inżynier jakości
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka w biznesieStudia dualne
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
TransportStudia dualne
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymStudia dualne
Inżynieria ruchuStudia dualne
Spedycja w transporcieStudia dualne
Systemy informatyczne w transporcieStudia dualne
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowymStudia dualne
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowychStudia dualne
Transport szynowy - infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowymStudia dualne
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowymStudia dualne
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieStudia dualne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data ScientistStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Grafika komputerowa i multimedia
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science
Menedżer projektu IT
Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
Systemy telemetryczne i internet rzeczy
Zastosowanie sieci komputerowych
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Inżynieria ruchu
Logistyka i spedycja w transporcie
Systemy informatyczne w transporcie
Transport szynowy - automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Analityk danych biznesowych
Coaching i mentoring
E-commerce
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Menedżer projektu
Menedżer sprzedaży
Menedżer w administracji publicznej
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o zarządzaniu
Nauki społeczne
Pedagogika

MBAwięcej »
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowej
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)
MBE Manager Przemysłu 4.0

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia menedżerów IT
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Akademia trenera biznesu
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business coaching
Cloud Computing
Coaching zdrowego stylu życia
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
Neurologopedia
Neurorehabilitacja
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne
Personal Branding
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Psychologia przywództwa
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne
Surdologopedia
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kursy, szkoleniawięcej »
AGILE Project Management Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem
Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu
Akademia Managera Trade Marketingu
Aktualne możliwości oraz kierunki rozwoju fizjoterapii pediatrycznej w dziedzinie usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową
Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Asertywność
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2005
Autopreznetacja z elementami protokołu dyplomtycznego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP w ramach prowadzonej przez ZUS prewencji wypadkowej
Budowa aplikacji bazodanowych dla urządzeń mobilnych systemem operacyjnym Android
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S1: Użytkowanie baz danych
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security
Certyfikat EPP E-NAUCZYCIEL
Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001
Certyfikowany Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008
Certyfikowany Manager ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000
Cisco Certified Entry Network Associate
Cisco Certified Entry Network Technician
Coaching w pracy menegera
Delegowanie
Diagnostyka i terapia w ramach ortopedycznej terapii manualnej
Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe
Drama jako metoda aktywizująca uczniów
Efektywne przywództwo
Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
Egzekwowanie i informacje zwrotne
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej
Formułowanie planu rozwoju klastra - czyli jak budować biznesplan klastra
Inaczej o zmianie, czyli zarządzanie sobą w zmianie
Innowacyjny pracownik - trening kreatywności i twórczego myślenia
Ja lider
Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych - Facebook PRO
Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji
Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe
Kierowanie motywacyjne
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich w przestrzeni dwuwymiarowej - moduł
Komunikacja i budowanie zespołów
Komunikacja interpersonalna i asertywność szefa
Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym
Komunikacja w trudnych sytuacjach
Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA
Kreatywność w biznesie - Mind Mapping dla managerów
Kurs animatora czasu wolnego (w formie warsztatów)
Kurs diagnostyki obrazowej
Kurs Instruktora Nordic Walking
Kurs języka obcego dla dzieci ESJOKIDS
Kurs metodą Neurac
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)
Kurs Neurorehabilitacja
Kurs obsługi systemu Linux - NDG Linux Essentials
Kurs plastrowania - kinesiotaping
Kurs Terapia manualna
Kurs wychowawców i kierowników kolonijnych (w formie warsztatów)
Kursy językowe
Kursy specjalistyczne
Leadership
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym
Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty
Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki
Mierzenie jakości pracy szkoły z zastosowaniem komputera
Motywowanie zespołu i pracownika
Możliwości usprawnienia praocesów logistycznych i marketingowych w wykorzystaniem RFID
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Nowa podstawa programowa języków obcych - wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w 2016 uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień
Nowy nadzór pedagogiczny a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki
Ocena pracownicza skierowana na rozwój
Ochrona danych osobowych - szkolenie dla pracowników
Ochrona danych osobowych - zaawansowane warsztaty
Ochrona danych osobowych - zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej
Ochrona danych osobowych w biznesie - szkolenie dla przedsiębiorców
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Organizacja pracy i egzekwowanie poleceń
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z Biblioteką Information Technology Infrastructure Library (Itil) Oraz Pn Iso/Eic 20000-1/2
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z biblioteką Information Technology Infrastructure Library oraz PN ISO EIC 20000-1/2
Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych - warsztaty praktyczne
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawy IPv6
Pogotowie maturalne - intensywny kurs przygotowawczy do matury
Polityka rozwoju w oparciu o klastry
Polityki ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw w świetle RODO
Polityki ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych
Połączenia VPN Typu REMOTE ACCESS I SSL VPN (CLIENT I CLIENTLESS - PORTAL) - CISCO ASA.
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi - Częstochowa
Praktyczne wykorzystanie tuneli GRE OVER IPSec na routerach CISCO
Prawo cywilne z elementami postępowania cywilnego
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy w praktyce
Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych
Prezentacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych
Prezentacja i warsztat trenera
Prezentacje perswazyjne, jak osiągnąć zamierzony efekt podczas wystąpień publicznych
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy
Projektowanie procesu kształcenia z zastosowaniem tablicy interaktywnej
Projektowanie szkoleń
Projektowanie w AutoCAD
Prowadzenie efektywnych spotkań i zebrań
Prowadzenie konstruktywnych rozmów z pracownikami
Prowadzenie wywiadów diagnostycznych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych
Przygotowanie do egzaminów
Przygotowanie organizacji do realizacji wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Psychometria i neuronauka w procesach zarządzania kapitałem ludzkim z certyfikacją PRISM - DOFINANSOWANIE DO 80%
Realizacja zadań magazynowych zgodnie z zasadami efektywnego wykorzystania infrastruktury i suprastruktury magazynowej
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
Samoświadomość, work life balance, projektowanie własnych wyborów i działań
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Skuteczny standard sprzedaży- jak dobrze sprzedawać i mieć zadowolonych klientów
Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - trening antystresowy
Standardy obsługi klienta jako klucz do skutecznej sprzedaży
Standardy obsługi klientów, czyli jak zapewnić wysoka jakość w relacjach z klientami
Stawiam na kreatywność
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenia i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem (E-LEARNING)
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem ( E - LEARNING)
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem (E - LEARNING)
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem (E - LEARNING)
Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie z zakresu oceny znaczenia zmiany w transporcie kolejowym zgodnie z rozporządzeniem KE nr 402/2013
Szkolenie z zakresu podstaw wiedzy o transporcie kolejowym
Szkolenie z zakresu tworzenia strategii rozwoju i poprawy bezpieczeństwa
Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym
Team building
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne
Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia CERTYFIKOWANEGO TERAPEUTY RĘKI
Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo
Trener personalny
Trening grupowy a facylitacja
Trudne sytuacje na szkoleniu
Tunele IPSec SITE-2-SITE pomiędzy urządzeniami CISCO ASA a ROUTERAMI CISCO ISR.
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów - Częstochowa
Umuzykalnienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr"
Warsztaty wokalno - taneczne "Nóżka za Nóżką"
Wdrożenie przepisów Rozporządzenia RODO w polskim prawie
Wspomaganie ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole
Wypalenie zawodowe - objawy i sposoby radzenia sobie
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych-podstawy teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne
Zarzadzanie zmiana dla menadżerów
Zarządzanie coachingowe
Zarządzanie czasem i pracą sprzedawcy
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy.
Zarządzanie imprezą masową
Zarządzanie jakością w projektach
Zarządzanie klastrem w gospodarce globalnej
Zarządzanie motywacją poprzez coaching
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitioner)
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez motywujące i efektywne delegowanie
Zarządzanie ryzykiem w projektach
Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - AC/DC
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ja - menedżer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Rekrutacja i selekcja pracowników
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - System ocen okresowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Służb Mundurowych (POLICJA)
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zastosowanie sieci neuronowych w planowaniu produkcji mieszanin wieloskładnikowych
Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Biznesu

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB
Informatyczne Koło Naukowe
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe ENERGIA
Koło Naukowe Erasmus Student Network
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe Transportu InterRail
Samorząd studencki
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności