Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczneW roku 2019/2020 Game Design i Zarządzanie strategiczne są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business LinguisticsStudia w języku angielskim
Game Design - studia bezpłatne
Projektowanie narracji gier cyfrowych
Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych
Grafika reklamowa i multimedia
Digital Art
Grafika reklamowa i edytorska
Multimedia i grafika interaktywna
User experience
Lingwistyka dla biznesu
Język angielski
Tłumaczenie
Psychologia
Psychologia menedżerska
Psychologia rozwoju i coaching
User experience (UX)
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Język norweski
Język szwedzki
Zarządzanie strategiczne - studia bezpłatne
Analityka biznesowa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Tłumaczenia specjalistyczne
Psychologia - kierunek w przygotowaniu

Studia podyplomowewięcej »
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
BIG DATA Developer
Coach – partner w rozwoju
Coach i trener – partner w rozwoju
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
E-learning: projektowanie i wdrażanie
E-marketing
Grafika reklamowa
Home Design
Mediacje i negocjacje
Nowy Public Relations
Przywództwo w organizacjach międzynarodowych
Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
Psychologia w biznesie
Studia menedżerskie
Studia podyplomowe Coach – partner w rozwoju – akredytacja ACSTH
Studia podyplomowe E-marketing – akredytacja DIMAQ
Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
Trener zdrowego stylu życia
UX & Business Design
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Asertywność w kontaktach zawodowych
Coachingowy styl zarządzania
Customer Experience Managment
DTP – przygotowanie publikacji do druku
Efektywność osobista – warsztaty z grą symulacyjną
Efektywny czas pracy w firmie
Elastyczne formy zatrudnienia
Etykieta i różnice międzykulturowe
Grafika wektorowa - Adobe Illustrator
Intensywny Kurs Zarządzania Projektami
Investment psychology
Komunikacja międzykulturowa w biznesie międzynarodowym
Komunikacja międzypokoleniowa (praca i relacje z osobami z innych pokoleń)
Kształtowanie indywidualnego stylu zarządzania w oparciu o modele osobowości
Kursy językowe w Wyższej Szkole Europejskiej
Leadership – wykorzystanie elementów przywództwa sytuacyjnego
Leadership Skills
Lider zespołu - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Marketing B2B
Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Narzędzia rekrutacji i selekcji: Assessment Center
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Nowelizacje prawa pracy w 2016 i 2017 roku
Nowoczesne media relations
Ocena 360 stopni
Outplacement
Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych
Pracodawca a związki zawodowe
Project Controlling
Projektowanie dla poligrafii – pułapki i triki
Prowadzenie szkoleń i warsztatów
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Psychologia inwestowania
Rozwijanie technik negocjacyjnych
Sesje coachingowe
Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie
Skuteczne delegowanie zadań
Sprzedaż - szkolenie i warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Stres i zarządzanie stresem w organizacji
Techniki negocjacyjne w otoczeniu międzynarodowym
Time Management
Trening umiejętności kierowniczych
Tutoring: moduł I
Urlopy pracownicze
Video marketing
Wystąpienia publiczne w biznesie
Wywiad behawioralny: metoda efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
Wzmacnianie wizerunku lidera – praca nad warsztatem głosowym
Zarządzanie szkoleniami

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe studentów Grafiki – Errata
Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja
Samorząd studentów WSE
Skandynawistyczne Koło Naukowe Norden
O uczelni
logo_WSE_140.gif

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) została założona w 2003 roku. To uczelnia, która swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy.

Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów, chętnie wspierając ich inicjatywy.

WSE skupia także środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej.

Wyższa Szkoła Europejska oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, często przygotowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Działalność WSE to także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy.

Dlaczego warto studiować w WSE?

 • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
 • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
 • Masz szansę rozwijać zainteresowania
 • Doskonale poznasz języki obce
 • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
 • Możesz realizować własne pomysły i projekty


WIEDZA

 • innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
 • publikacje naukowe i projekty badawcze
 • transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

 • współpraca ze światem biznesu
 • programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców - praktyków
 • realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

 • rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
 • konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
 • możliwość realizacji własnych projektów w ramach Biura Projektów Studenckich
 • indywidualny tok studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • wyjazdy w ramach programów Erasmus+
 • intensywna nauka języków obcych
 • współpraca z zagranicznymi Uczelniami m.in. z Chin i Stanów Zjednoczonych
 • projekty międzynarodowe

Co nas wyróżnia?

Budujemy pomosty między światem nauki a rynkiem pracy

 • nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu
 • elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
 • regularnie prowadzimy badania dotyczące prognoz zatrudnienia oraz pożądanych przez pracodawców kompetencji
 • wspieramy zakładanie i rozwój własnych firm w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości działającym przy WSE
 • tworzymy przestrzeń do merytorycznej dyskusji ekspertów- współpraca Centrum Analiz Energetycznych WSE oraz PGNiG
Pomagamy znaleźć równowagę między nauką a rozwojem osobistym
 • studentom zapewniamy opiekę tutora - przewodnika po świecie studiów i doradcę w dalszym rozwoju
 • pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
 • dajemy możliwość zdiagnozowania swoich predyspozycji za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych m. in. Testu Matryc Ravena, Kwestionariusza Osobowości NEO-FFI czy Kwestionariusza Temperamentu PTS.
 • realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, możliwość publikacji prac w periodykach WSE
 • oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących
Kształcimy aktywnie
 • dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
 • zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
 • wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study (posiadamy bazę ponad 1100 studiów przypadku opracowanych przez wykładowców WSE oraz Harvard Business School)
 • w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych
Otwieramy okno na świat
 • oferujemy intensywną naukę języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
 • prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
 • stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z 40 partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus i porozumień o współpracy
 • umożliwiamy rozwijanie zainteresowań w ramach Instytutu Badań nad Cywilizacjami

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności