Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Lingwistyka dla biznesuStudia w języku angielskim
Filologia
Filologia - Filologia angielska - Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Filologia - Filologia angielska - Tłumaczenie
Grafika reklamowa i multimedia
Grafika reklamowa i multimedia - Digital Art
Grafika reklamowa i multimedia - Grafika reklamowa i edytorska
Grafika reklamowa i multimedia - Interactive Design and Multimedia
Grafika reklamowa i multimedia - Multimedia i grafika interaktywna
Lingwistyka dla Biznesu
Lingwistyka dla biznesu - Specjalność z językiem angielskim
Lingwistyka dla biznesu - Tłumaczenie
Psychologia
Psychologia - Psychologia menedżerska
Psychologia - Psychologia rozwoju i coaching
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe - Specjalność norweska
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe - Specjalność szwedzka
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie biznesem - Marketing: Branding i komunikacja rynkowa
Zarządzanie biznesem - User Experience i zachowania użytkowników Internetu
Zarządzanie biznesem - Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie biznesem - Zarządzanie w logistyce

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia
Filologia - Filologia angielska - Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Filologia - Filologia angielska - Przekład ustny i pisemny
Filologia - Filologia angielska - Specjalność nauczycielska

Podwójny dyplomwięcej »
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska, Rzeszów

Studia podyplomowewięcej »
Analityka marketingowa
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
Biznesowe wystąpienia publiczne
Coach i trener – partner w rozwoju
Doradztwo zawodowe
E-goverment - zarządzanie w administracji publicznej
E-learning: projektowanie i wdrażanie
E-marketing
Grafika
Grafika reklamowa
Human Resources
Język i tłumaczenia
Konsultant ds. funduszy europejskich
Marketing i nowe technologie
Mentoring
Nowy Public Relations
Psychologia
Psychologia dla coachów
Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
Psychologia w biznesie
Slow Management: społeczeństwo, sztuka, styl życia
Studia menedżerskie
Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
Uczenie i rozwój
Zarządzanie i organizacja
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Adobe Muse CC
Analityka marketingowa/Google Analytics
Asertywny menadżer
Coach – partner w rozwoju
Coachingowy styl zarządzania
Dla dzieci i młodzieży
DTP – przygotowanie publikacji do druku
Efektywność osobista – warsztaty z grą symulacyjną
Efektywność osobista i zawodowa
Efektywny czas pracy w firmie
Elastyczne formy zatrudnienia
Etykieta i różnice międzykulturowe
Europejskie Portfolio Językowe – tworzenie nowoczesnego narzędzia oceniania
Google AdWords
Grafika wektorowa - Adobe Illustrator
Intensywny Kurs Zarządzania Projektami
Investment psychology
Komunikacja międzykulturowa w biznesie międzynarodowym
Kształtowanie indywidualnego stylu zarządzania w oparciu o modele osobowości
Leadership – wykorzystanie elementów przywództwa sytuacyjnego
Leadership Skills
Lider zespołu - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Narzędzia rekrutacji i selekcji: wywiad behawioralny
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Nowelizacje prawa pracy w 2016 i 2017 roku
Ocena 360 stopni
Outplacement
Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych
Półkolonie dla dzieci utalentowanych artystycznie
Pracodawca a związki zawodowe
Project Controlling
Projektowanie dla poligrafii – pułapki i triki
Prowadzenie szkoleń i warsztatów
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Przywództwo w nowoczesnych organizacjach
Psychologia inwestowania
Rozwijanie technik negocjacyjnych
SEO i pozycjonowanie
Sesje coachingowe
Skuteczne delegowanie zadań
Sprzedaż - szkolenie i warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Stres i zarządzanie stresem w organizacji
Techniki negocjacyjne w otoczeniu międzynarodowym
Time Management
Towarzyszenie dziecku w trudnym okresie dorastania
Trening umiejętności kierowniczych
Typografia w programie Adobe InDesign
Urlopy pracownicze
Wzmacnianie wizerunku lidera – praca nad warsztatem głosowym
Zaawansowane projektowanie reklamy
Zarządzanie szkoleniami

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Fotograficzne „Aparatczyk”
Koło Instytutu Badań nad Cywilizacjami
Koło Lingwistów WSE
Koło Miłośników Filmu „Szpula”
Koło PR
Koło teatralne
Koło Zarządzania Projektami - SMART

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
O uczelni
logo_WSE_140.gif

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) została założona w 2003 roku. To uczelnia, która swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy.

Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów, chętnie wspierając ich inicjatywy.

WSE skupia także środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej.

Wyższa Szkoła Europejska oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, często przygotowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Działalność WSE to także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy.

Dlaczego warto studiować w WSE?

 • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
 • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
 • Masz szansę rozwijać zainteresowania
 • Doskonale poznasz języki obce
 • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
 • Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

WIEDZA

 • innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
 • publikacje naukowe i projekty badawcze
 • transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

 • współpraca ze światem biznesu
 • programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców - praktyków
 • realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

 • rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
 • konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
 • możliwość realizacji własnych projektów w ramach Biura Projektów Studenckich
 • indywidualny tok studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • wyjazdy w ramach programów Erasmus+ i Leonardo da Vinci
 • intensywna nauka języków obcych
 • współpraca z zagranicznymi Uczelniami m.in. z Chin i Stanów Zjednoczonych
 • projekty międzynarodowe

Co nas wyróżnia?

Budujemy pomosty między światem nauki a rynkiem pracy

 • nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu np. anglojęzyczny program o profilu biznesowym "Enterprise Stream" z HSBC BANK PLC, specjalność Human Resources Management in the Intercultural Environment z Shell Polska
 • elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
 • regularnie prowadzimy badania dotyczące prognoz zatrudnienia oraz pożądanych przez pracodawców kompetencji
 • wspieramy zakładanie i rozwój własnych firm w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości działającym przy WSE
 • tworzymy przestrzeń do merytorycznej dyskusji ekspertów- współpraca Centrum Analiz Energetycznych WSE oraz PGNiG
Pomagamy znaleźć równowagę między nauką a rozwojem osobistym
 • studentom zapewniamy opiekę tutora - przewodnika po świecie studiów i doradcę w dalszym rozwoju
 • pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
 • dajemy możliwość zdiagnozowania swoich predyspozycji za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych m. in. Testu Matryc Ravena, Kwestionariusza Osobowości NEO-FFI czy Kwestionariusza Temperamentu PTS.
 • realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, możliwość publikacji prac w periodykach WSE
 • oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących
Kształcimy aktywnie
 • dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
 • zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
 • wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study (posiadamy bazę ponad 1100 studiów przypadku opracowanych przez wykładowców WSE oraz Harvard Business School)
 • w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych
Otwieramy okno na świat
 • oferujemy intensywną naukę języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
 • prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
 • stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z 40 partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus i porozumień o współpracy
 • umożliwiamy rozwijanie zainteresowań w ramach Instytutu Badań nad Cywilizacjami

Bądź z nami na bieżąco!
Wyższa Szkoła Europejska

wse.krakow

wse.krakow

Mapa

« powrót - Uczelnie