Kraków, Polska

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business LinguisticsStudia w języku angielskim
Business EnglishStudia w języku angielskim
Game DesignStudia w języku angielskim
Gameplay and System DesignStudia w języku angielskim
Narrative DesignStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Analysis of Business ProcessesStudia w języku angielskim
Game Design
Projektowanie narracji gier cyfrowych
Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych
Grafika reklamowa i multimedia
Digital Art
Grafika reklamowa i edytorska
Multimedia i grafika interaktywna
User Experience – psychologia projektowania
Lingwistyka dla biznesu
Język angielski w biznesie
Tłumaczenie w biznesie
Psychologia
Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje
Psychologia menedżerska
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Język norweski
Język szwedzki
Zarządzanie strategiczne
Analityka biznesowa
Design management

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Philology - English PhilologyStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in BusinessStudia w języku angielskim
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Tłumaczenia specjalistyczne

Studia podyplomowewięcej »
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – koty
Coach – partner w rozwoju
Coach i trener – partner w rozwoju
Doradztwo edukacyjno – zawodowe oparte na kompetencjach
E-marketing
Grafika reklamowa
Home Design
Human Resources – Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lean&Automation – Continuous Improvement
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii
Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
Projektowanie i wdrażanie e-learningu
Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych
Studia menedżerskie
UX&Business Design
Zarządzanie projektami

Kursy, szkoleniawięcej »
Investment psychology Studia w języku angielskim
Time Management Studia w języku angielskim
Asertywność w kontaktach zawodowych
Coachingowy styl zarządzania
Customer Experience Managment - zarządzanie doświadczeniem klienta i budowanie lojalności wobec marki
DTP – przygotowanie publikacji do druku
Efektywne wykorzystanie danych w firmie - na przykładzie enova365 BI i Power BI
Efektywność osobista – warsztaty z grą symulacyjną
Efektywny czas pracy w firmie
Elastyczne formy zatrudnienia
Etykieta i różnice międzykulturowe
Grafika wektorowa - Adobe Illustrator
Intensywny Kurs Zarządzania Projektami
Komunikacja międzykulturowa w biznesie międzynarodowym
Komunikacja międzypokoleniowa (praca i relacje z osobami z innych pokoleń)
Kształtowanie indywidualnego stylu zarządzania w oparciu o modele osobowości
Leadership – wykorzystanie elementów przywództwa sytuacyjnego
Leadership Skills
Lider zespołu - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Marketing B2B
Marketing pięciu zmysłów
Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Narzędzia rekrutacji i selekcji: Assessment Center
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Nowelizacje prawa pracy w 2016 i 2017 roku
Nowoczesne media relations
Od zdjęcia do publikacji
Podstawy zarządzania projektami zgodnie z ISO21500:2012
Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych
Praca nad warsztatem głosowym
Pracodawca a związki zawodowe
Project Controlling
Projektowanie dla poligrafii – pułapki i triki
Projektowanie gry
Prowadzenie szkoleń i warsztatów - również on-line!
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Psychologia inwestowania
Rozwijanie technik negocjacyjnych
Sesje coachingowe
Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie
Skuteczne delegowanie zadań
Sprzedaż - szkolenie i warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Stres i zarządzanie stresem w organizacji
Techniki negocjacyjne w otoczeniu międzynarodowym
Trening umiejętności kierowniczych
Tutoring: moduł I
Urlopy pracownicze
Video marketing
Wywiad behawioralny: metoda efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Młodego Studenta

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Business Linguistics Club
Koło Naukowe studentów Grafiki – Errata
Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja
Samorząd studentów WSE
Skandynawistyczne Koło Naukowe Norden
O uczelni
logo_WSE_140.gif

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) została założona w 2003 roku. To uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i niektóre kierunki także w wieczorowym). W ofercie znajdują się studia I stopnia, studia II stopnia, studia anglojęzyczne oraz kierunki studiów podyplomowych. Oprócz tego WSE organizuje liczne kursy i szkolenia w Krakowie.

Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Europejską? Przede wszystkim:

  • kierunki studiów i specjalności co roku dostosowywane są do wymagań pracodawców,
  • każdy z oferowanych kierunków posiada profil praktyczny,
  • programy nauczania konsultowane są z ekspertami z różnych branż oraz przedstawicielami Konwentu WSE,
  • w czasie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania, takie jak case study, gry strategiczne i symulacyjne,
  • prężnie działające na Uczelni Biuro Karier pomaga studentom w planowaniu kariery zawodowej,
  • studenci mają możliwość odbycia staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej, dzięki współpracy WSE z kilkunastoma Uczelniami na świecie,
  • poprzez działalność w Kołach Naukowych studenci pogłębiają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i jej bieżącymi działaniami!

Zapraszamy na www.wse.krakow.pl i do kontaktu: tel. 12 683 24 04/07 (rekrutacja@wse.krakow.pl)

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności