Lubin, Polska

Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Górnictwo i geologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Edukacja i aktywizacja osób dorosłych
Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – Oligofrenopedagogika
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Lean Management Manager
Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
Napędy i Sterowania Hydrauliczne w Maszynach Górniczych
Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Organizacja i Zarządzanie w Zakładach Górniczych
Podyplomowe studia administracji publicznej
Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji
Przygotowanie Pedagogiczne
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem
Zarządzanie Kadrami i Płacami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami w organizacjach
Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych

Strona www uczelni: ujw.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności