Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczneI stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Accounting and Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Finance and BankingStudia w języku angielskim
Public ProcurementStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo międzynarodoweStudia w języku angielskim
Cross-Border Cooperation and International BusinessStudia w języku angielskim
International tourismStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
MoJo /Mobie Journalism/Studia w języku angielskim
Public Relations and Media MarketingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Entrepreneurship and Small Enterprise ManagementStudia w języku angielskim
Human Resources ManagementStudia w języku angielskim
Organization and Management in Business TourismStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
KryminologiaStudia w języku angielskim
Marketing in trade and servicesStudia w języku angielskim
Psychosociology in businessStudia w języku angielskim
AdministracjaStudia online
Administracja biznesu zagranicznegoStudia online
Administracja publicznaStudia online
E-biznes i administracjaStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia online
Dziennikarstwo międzynarodoweStudia online
Public relations i marketing medialnyStudia online
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Analiza rynku finansowegoStudia online
Finanse i bankowośćStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Lingwistyka stosowana
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
Praca socjalna
Asystent rodziny
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
SocjologiaStudia online
Kreowanie wizerunku osób i organizacjiStudia online
KryminologiaStudia online
Marketing w handlu i usługachStudia online
Psychosocjologia biznesuStudia online
Stosunki międzynarodoweStudia online
Bezpieczeństwo międzynarodoweStudia online
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudia online
Dziennikarstwo międzynarodoweStudia online
Unia europejska w działaniuStudia online
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie firmąStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Computer Networks and MultimediaStudia w języku angielskim
Design and Programming of Computer GamesStudia w języku angielskim
Design and Usage of Computer SystemsStudia w języku angielskim
Mobile TechnologiesStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Air Traffic ManagementStudia w języku angielskim
Road Traffic Safety with Technical Expertise ElementsStudia w języku angielskim
Transport – Freight Forwarding – LogisticsStudia w języku angielskim
Transport SafetyStudia w języku angielskim
Architektura
Gospodarka przestrzennaStudia online
RewitalizacjaStudia online
Wycena nieruchomościStudia online
Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwoStudia online
InformatykaStudia online
Bazy danych i eksploracja danychStudia online
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychStudia online
Sieci komputeroweStudia online
Technologie internetowe i internet rzeczyStudia online
Technologie mobilneStudia online
Projektowanie wnętrz
TransportStudia online
Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznegoStudia online
Systemy bezzałogowe
Transport - spedycja - logistykaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Community InformaticsStudia w języku angielskim
Marketing in BusinessStudia w języku angielskim
Psychosociology of Personal Development and Managerial CoachingStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia online
Informatyczna analiza danych badawczychStudia online
Innowacyjne zarządzanie firmąStudia online
Marketing w biznesieStudia online
Projektowanie i trendyStudia online
Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerskiStudia online
ZarządzanieStudia online
E-biznes i nowoczesne formy marketinguStudia online
Inwestycje na rynku finansowymStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Akademia menadżera sprzedaży
Biznes w Azji
Certyfikowany Kierownik Projektu
Dietetyka
Informatyka śledcza
Inspektor danych osobowych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kształcenie zdalne w edukacji
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menedżer administracji publicznej
Nowoczesne techniki zarządzania produkcją
Podatki
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo socjalne
Profesjonalny coaching
Projektowanie wnętrz
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
System baz danych
Transport - Spedycja - Logistyka
Trener biznesu
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudia online
Zarządzanie i marketingStudia online
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie sprzedażąStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Asertywność w pracy nauczyciela
Automotywacja – jak rozbudować i rozwijać motywację własną
Bezwarunkowa wartość człowieka- jak ją wzbudzać u uczniów?
Budzenie potencjału w uczniach
Dietetyka
Inspektor Danych Osobowych
Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?
Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela
Komunikacja w coachingu edukacyjnym
Kurs języka migowego poziom podstawowy lub zaawansowany
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menadżer administracji publicznej
Mnemotechnika, czyli sztuka łatwego zapamiętywania
Ocenianie kształtujące
Projektowanie wnętrz
Systemy baz danych
Transport-Spedycja-Logistyka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie emocjami własnymi, ucznia, rodzica
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie oświatą

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
Koło Naukowe WYSPA MEDIA LAB
Koło Naukowe Wyspa Socjologów
Koło Naukowe WySPA.TV
Koło Teatralne WSPA
Samorząd Studentów WSPA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

WSPA w rankingach

Certyfikat Uczelnia liderów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. WSPA jedyna wśród magisterskich uczelni niepublicznych i publicznych w woj. lubelskim otrzymała dwie nagrody specjalne - statuetkę Primus - za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury a także srebrny certyfikat, jako Uczelnia, która po raz trzeci pomyślnie przeszła procedurę akredytacyjną, a zatem została nagrodzona certyfikatem od I edycji projektu.

Nagrodzone zostały te uczelnie, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestując w ich kariery, kształcące osoby kreatywne i twórcze, dbające o edukację praktyczną studentów - akcentujące potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w Europie.

Lider Mobilności FSS w trzech kategoriach: przyjęcie największej liczby pracowników uczelni z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; wysłanie największej liczby pracowników uczelni do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; Zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (wyniki ogłoszone 17 listopada 2011 roku podczas konferencji "Gala Mobilności FSS" organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego).

Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności